Periphery – North American Tour 2020

Periphery
Covet
PliniJanvier
30/01/2020 Periphery - Tour 2020 Fillmore, San Francisco
31/01/2020 Periphery - Tour 2020 The Wiltern, Los Angeles

Février
01/02/2020 Periphery - Tour 2020 Brooklyn Bowl, Las Vegas
03/02/2020 Periphery - Tour 2020 The Van Buren, Phoenix
04/02/2020 Periphery - Tour 2020 Sunshine Theater, Albuquerque
06/02/2020 Periphery - Tour 2020 House of Blues, Houston
07/02/2020 Periphery - Tour 2020 Emos, Austin
08/02/2020 Periphery - Tour 2020 House of Blues, Dallas
10/02/2020 Periphery - Tour 2020 The Ritz, Tampa
11/02/2020 Periphery - Tour 2020 Revolution Live, Ft Lauderdale
13/02/2020 Periphery - Tour 2020 Masquerade, Atlanta
14/02/2020 Periphery - Tour 2020 The Fillmore, Charlotte
15/02/2020 Periphery - Tour 2020 The Fillmore, Silver Spring
16/02/2020 Periphery - Tour 2020 Brooklyn Steel, New York