Bleeding Through – Farawell To The United States Tour 2013

 Bleeding Through
 
Winds Of Plague
 
Oceano

 Gideon
 Sworn In

 

Etats-Unis 23/11/2013 Bleeding Through – US Tour Albuquerque – Sunshine Theater
Etats-Unis 22/11/2013 Bleeding Through – US Tour Lubbock – Jake’s
Etats-Unis 21/11/2013 Bleeding Through – US Tour San Antonio – White Rabbit
Etats-Unis 20/11/2013 Bleeding Through – US Tour Dallas – Trees
Etats-Unis 19/11/2013 Bleeding Through – US Tour Houston – Walters
Etats-Unis 17/11/2013 Bleeding Through – US Tour Atlanta – The Masquerade
Etats-Unis 16/11/2013 Bleeding Through – US Tour Jacksonville – Roc Bar
Etats-Unis 15/11/2013 Bleeding Through – US Tour Greensboro – Green Street
Etats-Unis 14/11/2013 Bleeding Through – US Tour West Springfield – Empire
Etats-Unis 13/11/2013 Bleeding Through – US Tour Sayreville – Starland Ballroom
Etats-Unis 12/11/2013 Bleeding Through – US Tour Clifton Park – Upstate Concert Hall
Etats-Unis 11/11/2013 Bleeding Through – US Tour Allentown – Crocodile Rock
Etats-Unis 08/11/2013 Bleeding Through – US Tour Detroit – The Majestic Theatre
Canada 07/11/2013 Bleeding Through – US Tour Toronto – Phoenix Concert Theatre
Etats-Unis 06/11/2013 Bleeding Through – US Tour Pittsburgh – The Altar Bar
Etats-Unis 05/11/2013 Bleeding Through – US Tour Louisville – Expo Five
Etats-Unis 04/11/2013 Bleeding Through – US Tour Joliet – Mojoe’s
Etats-Unis 03/11/2013 Bleeding Through – US Tour Minneapolis – Skyway Theater – Studio B
Etats-Unis 02/11/2013 Bleeding Through – US Tour Iowa City – Blue Moose Tap House
Etats-Unis 01/11/2013 Bleeding Through – US Tour Denver – The Summit Music Hall

Bleeding Through - Farawell To The United States Tour 2013